Duurzaamheid en (circulaire) economische vooruitgang gaan hand in hand

Ecopark Breda heeft een grote verantwoordelijkheid bij de snelle vermindering van de ecologische voetafdruk in de gehele keten. Dat begint met het afval van de duizenden huishoudens. Afvalstof helpen we bruikbaar maken als nieuwe grondstof of brandstof.

Niet minder belangrijk is de basis van het terrein, met een gigantische reductie van het aantal verkeersbewegingen van vrachtverkeer in en rond Breda. Doordat inzamelvoertuigen hier hun vrachten gescheiden komen lossen en het afval vervolgens door grotere vrachtwagens naar de juiste afvalcentrales worden gebracht, vermindert het aantal transporten bij de opslag en overslag aanzienlijk.

DuurzaamMilieuvoordeel

Door de mogelijkheid van transport over water kan er straks een nog groter milieuvoordeel worden behaald. Waar normaal een flinke rij vrachtwagens voor nodig is, zal er op termijn een flink aantal containers in een keer in een bulkschip worden afgevoerd.

En het kan altijd groener: want naast de duurzame opzet van de bedrijfsvoering zijn alle voorzieningen op het park streng onder de loep genomen naar harde doelstellingen. Na de uitbreiding en volledige egalisatie van het park in 2015, is er op het gehele terrein een bestrating aangebracht, waardoor afvalstoffen niet kunnen wegvloeien.

Kortom, Ecopark heeft grote ambities en streeft op alle fronten duurzaamheid na.

Meer weten? Wij informeren u graag.